Praktijkmanagement

Röntgenautoriteit voert weer inspecties uit bij dierenartsenpraktijken

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) voert vanaf half maart 2022 opnieuw fysieke inspecties uit bij dierenartsenpraktijken.

Uit recent dataonderzoek van de ANVS blijkt dat zo’n 10 procent van de dierenartspraktijken niet in het bezit is van een vergunning of registratie voor een röntgenapparaat die sinds de nieuwe regelgeving per 2018 wel nodig is. Inspecteurs van de ANVS gaan in de eerste helft van 2022 fysiek langs bij tien dierenartsenpraktijken die op papier niet lijken te voldoen aan de voorschriften voor vergunning of registratie. De praktijken zijn aselect gekozen.

Het inspectiebezoek richt zich op het bezit van de juiste registratie of vergunning (autorisatie), de deskundigheidseisen voor het werken met straling, het volledig op orde hebben van de veiligheidsvoorschriften ten aanzien van het röntgenapparaat en de kwaliteit van onder meer de administratie. Wanneer de inspecteur een overtreding constateert kan de ANVS één of meer interventies toepassen.

Inspecties vanaf 2019

De ANVS controleerde eerder al een groot aantal dierenartsenpraktijken of ze voldeden aan de nieuwe wet- en regelgeving. Van de 200 geïnspecteerde dierenartsenpraktijken had destijds ongeveer 24 procent geen geldige registratie of vergunning. Bij circa 44 procent was de deskundigheid niet volledig op orde. Na herinspecties hebben de inspecteurs bij alle geïnspecteerde praktijken geen overtredingen meer geconstateerd.

Foto: ANVS/Rijksoverheid

Deel dit bericht: