Algemeen

Faculteit lanceert cursus Sustainable Ruminant Health

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht heeft de cursus ’Sustainable Ruminant Health’ gelanceerd. In deze cursus voor rundveedierenartsen wordt in tien modules aandacht besteed aan onder andere circulaire landbouw, transitiemanagement, klauwgezondheid, uiergezondheid, het tot waarde brengen van advies en moderne technologie in de melkveehouderij.

‘In een rundveehouderij die zich moet aanpassen aan veranderende eisen van burger en samenleving, en die te maken krijgt met enorme technologische ontwikkelingen, moet ook de rundveedierenarts veranderen om van toegevoegde waarde te kunnen blijven. Dit alles maakt het noodzakelijk dat de rundveedierenarts van de toekomst blijvend moet investeren in kennis over diergezondheid, maar ook in kennis over ontwikkelingen in de maatschappij waar de veehouderij mee te maken krijgen en die van invloed zijn op de diergezondheid’, zo motiveert de faculteit het brengen van de nieuwe cursus.

Dierenarts moet vooropgaan

De nieuwe cursus behandelt state of the art kennis, aldus de faculteit, waarbij nieuwe technologische ontwikkelingen zoals automatisering en precision livestock farming besproken worden. ‘Controversiële onderwerpen zullen daarbij niet gemeden worden. Daarbij kunnen vragen besproken worden zoals: Welke gevolgen zal de nieuwe Wet Dieren hebben voor de klauwgezondheidszorg? Hoe gaan we om met de stikstofwetgeving in ons voedingsadvies? Welke gevolgen hebben de ontwikkelingen op gebied van CRISPR Cas op de fokkerij op diergezondheid? Of we nu blij zijn met bepaalde ontwikkelingen of niet, we hebben er mee te dealen. De dierenarts moet daarin vooropgaan.’

Facultaire intervisiegroep

De eerste groep deelnemers start in mei 2022 en de cursus loopt door tot juni 2023. In het najaar van 2023 start dan een volgende groep. Sommige cursusonderdelen zijn los te volgen. Dierenartsen die de hele cursus succesvol afronden maken deel uit van de eerste facultaire intervisiegroep Sustainable Ruminant Health en ontvangen een bijbehorend certificaat en accreditatiepunten voor PE-veterinair.

Op de website van de faculteit Diergeneeskunde is informatie te vinden over onder andere het hele cursusprogramma en de kosten. Ook geven de docenten Miel Hostens en Theo Lam in een video uitleg over het hoe en waarom van de cursus.