In de praktijk

Nieuw formularium pluimvee

Het formularium pluimvee is vernieuwd. Dat meldt de KNMvD. De laatste wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk zijn verwerkt tot aanbevelingen voor het voorschrijven van antibiotica aan pluimvee.

Bij het opstellen van het nieuwe formularium pluimvee (pdf) is ook rekening gehouden met de nieuwe Europese diergeneesmiddelenverordening 2019/6. Per diersoort en indicatie kan de dierenarts eenvoudig opzoeken wat de voorkeursantibiotica is. Het nieuwe formularium pluimvee draagt bij aan het zorgvuldig gebruik van antibiotica bij pluimvee.

Inzet van colistine en enrofloxacine

Vanwege volksgezondheidsbelangen is er speciale aandacht voor de inzet van colistine en enrofloxacine bij pluimvee. De formulariumcommissie geeft aan dat deze werkzame stoffen alleen onder bepaalde voorwaarden voorgeschreven zouden moeten worden.

Het formularium is vastgesteld door de formulariumcommissie en goedgekeurd door de Werkgroep Veterinair Antibioticabeleid (WVAB).