In de praktijk | Premium

Pilot met Bovaer op 200 Nederlandse melkveebedrijven

Binnen de pilot Bovaer op 200 melkveebedrijven wordt gekeken naar de praktische opschaling en gebruikservaringen van veehouders en wordt melkproductie en diergezondheid gemonitord.

Dit is een premium artikel.

Om dit te lezen heeft u een Veearts-account nodig. Inloggen