Bedrijfsnieuws | Mensen

Lintje voor Ludo Hellebrekers

Ludo Hellebrekers kreeg op 31 maart bij zijn afscheid als directeur van Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad een koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hellebrekers werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn bijdrage aan diverse thema’s op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en volksgezondheid.

Als directeur van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft Hellebrekers sinds 2015 niet alleen op inspirerende en verbindende wijze leiding gegeven aan het instituut, hij zette zich ook breder binnen en buiten de universiteit in voor visievorming en nieuwe samenwerkingsverbanden, zo meldt Wageningen University & Research. Hij ontwikkelde WBVR van een toonaangevend instituut op het terrein van diergezondheid binnen Europa tot een instituut dat daarnaast ook leidend is op het gebied van Global One Health-vraagstukken. Onder zijn leiding leverde WBVR een waardevolle bijdrage aan de opbouw van de testcapaciteit voor humane coronadiagnostiek in Nederland, door de diagnostische expertise en faciliteiten van het instituut actief aan te bieden in het begin van de pandemie.

Hellebrekers leverde verder een grote bijdrage aan de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierhouderij, in het belang van de dier- en volksgezondheid.

Neventaken

Naast zijn werk bij WBVR is Hellebrekers betrokken bij het Centre for Sustainable Animal Stewardship, de Raad voor Dierenaangelegenheden van het ministerie van LNV, de KNMvD, de Centrale Commissie Dierproeven en de SDa.

Diergeneeskunde

Voordat Hellebrekers directeur werd bij WBVR, droeg hij 34 jaar in brede zin bij aan het opleiden van dierenartsen en de ontwikkeling van het vakgebied anesthesiologie. Hij was verbonden aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht als hoogleraar Veterinaire Anesthesiologie.

Hellebrekers is bij WBVR opgevolgd door Annemarie Rebel.

Foto: WBVR