Bedrijfsnieuws | Mensen

Yvette de Haas afdelingshoofd Dierenwelzijn en gezondheid Wageningen Livestock Research

Yvette de Haas begint per 1 mei 2022 als afdelingshoofd Dierenwelzijn en gezondheid bij Wageningen Livestock Research. Ze is de opvolger van Annemarie Rebel die sinds 1 maart 2022 leiding geeft aan Wageningen Bioveterinary Research.

Yvette de Haas (1974) is nu programmamanager en plaatsvervangend hoofd van de afdeling Fokkerij & Genomica. Na afronding van haar MSc in dierwetenschappen in 1999 (cum laude), promoveerde ze op het proefschrift met de titel: ‘Somatic cell count patterns: Improving udder health by breeding and management’. Eerder werkte ze als onderzoeker bij de Animal Sciences Group in Lelystad, als postdoc bij ETH, Zürich, Zwitserland, en als onderzoeker bij het fokbedrijf CRV in Arnhem.

De Haas heeft ervaring met publiek-private samenwerkingen, zoals Climate Smart Cattle Breeding en Breed4Food en is themaleider van het investeringsprogramma datagedreven ontdekkingen in een veranderend klimaat van WUR. Dit thema richt zich op klimaatadaptatie. Verder is zij een van de twee hoofdorganisatoren van de World Conference on Genetics Applied to Livestock Production (WCGALP), die van 3 tot en met 8 juli 2022 in Rotterdam plaatsvindt.

Foto: Wageningen UR