In de praktijk

Vogelgriepuitbraken Gelderse Vallei waarschijnlijk door transmissie tussen bedrijven

Tussenbedrijfstransmissie is volgens de deskundigengroep dierziekten een waarschijnlijke route voor ten minste een aantal van de vogelgriepinfecties op pluimveebedrijven in de Gelderse Vallei. Dat schrijft minister Staghouwer van LNV in een brief aan de Tweede Kamer.

Transmissie tussen bedrijven is waarschijnlijk, gezien de locatie van deze bedrijven in een pluimveedichte omgeving, het tijdsinterval tussen de uitbraken en contacten tussen een aantal
van de bedrijven.

Snelle melding en snelle ruiming is van groot belang bij het indammen van de infecties, aldus de deskundigengroep dierziekten. Dat geldt ook voor preventief te ruimen bedrijven. Ook wijst de deskundigengroep op het belang van monitoring van kengetallen en alertheid op vroege signalen.

Alle niet-noodzakelijke contacten vermijden

Daarnaast geven de deskundigen aan dat de huidige situatie vraagt om uiterste alertheid en inspanning van alle pluimveehouders en erfbetreders om verdere verspreiding te voorkomen. Volgens hen moeten alle niet-noodzakelijke contacten/bezoeken op een pluimveebedrijf en in de bedrijfsgebouwen worden vermeden. Indien bezoek op het bedrijf noodzakelijk is, is goede hygiëne belangrijk om transmissie te voorkomen. Het is van het grootste belang dat de pluimveehouder zelf toeziet op het tot een minimum beperken van contacten, evenals op het strikt naleven van de hygiënemaatregelen.

In de Gelderse Vallei zijn vanaf 10 maart negen pluimveebedrijven getroffen door hoogpathogene vogelgriep (H5N1).