In de praktijk

RDA komt met zienswijze over doden van dieren

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) presenteerde op 19 mei zijn zienswijze ‘Doden van dieren aan het licht’. In deze zienswijze beschrijft de RDA het ‘landschap’ van het doden van zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren.

In het rapport gaat het over euthanasie van dieren die lijden, maar ook over doden om overlast te voorkomen of beheersen (bijvoorbeeld ratten), doden van dieren die niet aan het beoogde doel voldoen (zoals eendagshaantjes), doden in het kader van dierziektebestrijding (bijvoorbeeld pluimvee en nertsen) en doden voor menselijk nut.

In het hoofdstuk over het doden van dieren voor menselijk nut gaat de RDA niet in op argumenten voor de beslissing om te doden, maar beschouwt dit als een maatschappelijk gegeven: de meeste Nederlanders eten graag vlees, zuivel en eieren en accepteren het doden van dieren voor deze producten. ‘Een zorgvuldige reflectie op en gesprek over de wenselijkheid daarvan gaat voorbij aan het doel en de haalbaarheid van deze zienswijze’, aldus de RDA. ‘Daarom richten ons in dit hoofdstuk op het welzijn van productiedieren op hun laatste levensdag.’

Aanzet voor breed debat

Het doel van deze zienswijze is om de complexiteit in beeld te brengen en om handvatten te bieden om de diversiteit in het denken en handelen rond het doden van dieren bespreekbaar te maken. Hiermee hoopt de RDA een aanzet te geven voor een breed debat dat ook recht doet aan individuele gevallen en incidenten. Daarnaast wil de RDA wegen tonen om dierenwelzijn rond het doden te verbeteren.

Aanbevelingen

De RDA doet in de zienswijze vier algemene aanbevelingen: 1). Streef naar preventie: minder doden; 2) Neem een zorgvuldige afweging als basis; 3) Denk vanuit dierenwelzijn 4) Zorg voor een verantwoorde uitvoering. ‘Deze vier aanbevelingen zijn een zaak voor iedereen: alle overheden, de sectorpartijen, de wetenschap én burgers’, aldus de RDA.

Meer over:
In de praktijk
Deel dit bericht: