Onderzoek

Veterinair parasitologen bundelen krachten

Onderzoekers actief in de veterinaire parasitologie bundelen kennis en onderzoeksinspanningen in het eigen werkveld. Een symposium dat de vele facetten van het vakgebied belichtte, vormde de aftrap van het initiatief. Dat meldt Wageningen Bioveterinary Research.

Verspreid over diverse onderzoeksinstituten en wetenschappelijke centra is er veel kennis over ziekten veroorzaakt door parasieten. Om verdere versnippering van kennis, kunde en inspanningen te voorkomen, halen de veterinair parasitologen van Nederland en Vlaanderen de onderlinge banden aan. Zij willen de Nederlandse kennis over parasieten bundelen.

Nematologie

Daarnaast wordt gewerkt aan het optimaliseren van kennisuitwisseling binnen Wageningen University & Research. Hiervoor zochten onderzoekers Adriaan Antonis en Heather Graham van Wageningen Bioveterinary Research contact met hoogleraar Geert Smant en universitair hoofddocent Arjen Schots, beiden werkzaam voor de vakgroep Nematologie.

Hoewel die vakgroep onderdeel is van Plantenwetenschappen, heeft de samenwerking veel meerwaarde voor de veterinaire parasitologie, vindt Antonis. “De vakgroep Nematologie werkt onder andere aan vaccins voor runderen en schapen op basis van glycoproteïnen uit de parasitaire worm die nagemaakt worden in planten. Dat doen ze in samenwerking met de universiteiten van Leiden en Gent en een veterinair farmaceutisch bedrijf.” Binnen de leerstoelgroep Nematologie is inmiddels een onderzoeksgroep dierlijke parasitologie gevormd.

Faculteit Diergeneeskunde

Vanuit Wageningen Bioveterinary Resarch worden ook stappen gezet om de banden aan te halen met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. “Tijdens het symposium bleek ook dat WBVR dezelfde uitdagingen op het gebied van parasitologische diagnostiek kent als andere instituten, bijvoorbeeld op het gebied van validatie. Een vervolgafspraak om hierover te sparren staat al op de planning”, meldt Graham. Antonis vult aan: “We zetten in op het gezamenlijk initiëren van parasitologisch onderzoek. We denken daarbij onder andere aan maagdarmwormen en leverbot.”