In de praktijk

Infographic over westnijlvirus

Wageningen Bioveterinary Research heeft in samenwerking met de overheid en GD een infographic ontwikkeld om paardeneigenaren en dierenartsen te informeren over het westnijlvirus en het melden van verdenkingen.

Het westnijlvirus veroorzaakt westnijlkoorts. Het virus wordt door insecten overgedragen (arbovirus). Culex-muggensoorten verspreiden westnijlvirus van vogel naar vogel. Incidenteel kunnen muggen het virus vanuit vogels ook overdragen op andere dieren zoals paarden en mensen (zoönose).

Klinische verschijnselen bij 20 procent van paarden

Bij paarden veroorzaakt het westnijlvirus klinische verschijnselen bij ongeveer 20 procent van de besmette dieren. Een klein percentage verloopt ernstig tot zeer ernstig met onder andere neurologische verschijnselen. Minder dan 1 procent van de besmettingen bij paarden leidt tot sterfte.

Westnijlvirus is een meldingplichtige dierziekte.