In de praktijk

Al in juni schapen dood door haemonchose

Al in de maand juni is bij meerdere schapen door middel van pathologisch onderzoek haemonchose (rode lebmaagwormziekte) als doodsoorzaak vastgesteld. Veelal betrof het lammeren en jonge schapen die werden ingestuurd. Dat meldt de GD.

De dieren vertoonden bij het pathologisch onderzoek duidelijke verschijnselen van haemonchose, zoals witte slijmvliezen en oedeem tussen de kaaktakken. Wanneer grote aantallen wormen in korte tijd volwassen worden en bloed beginnen op te nemen in de lebmaag kan een dier klinische haemonchose ontwikkelen. Lammeren die in het eerste levensjaar geleidelijk met deze wormsoort te maken krijgen bouwen immuniteit op. Wanneer de infectiedruk op het land te hoog is, waardoor lammeren massaal geïnfecteerd worden, is hier geen tijd voor.

Doorgaans later in het jaar

Doorgaans wordt kliniek door haemonchose later in het jaar gezien. Naar verwachting hebben de hoge temperaturen in het voorjaar bijgedragen aan een snelle ontwikkeling van de larven op het land. In combinatie met vocht, zoals regen of douw, bevordert de migratie van larven uit de mest naar het omliggende gras.