Wet- en regelgeving

Dierenartsen (nog) niet op lijstje van Remkes

Voor de gesprekken tussen de landbouwsector en het kabinet over het stikstofdossier, onder leiding van Johan Remkes, zijn dierenartsen (nog) niet uitgenodigd. “Dierenartsen hebben we voor zover ik weet nog niet op het lijstje staan, maar ik zal de suggestie meenemen”, aldus de woordvoerder van Remkes.

De komende weken plant Remkes verschillende gesprekken tussen sectoren/betrokkenen en bewindspersonen, staat in zijn uitnodigingsbrief. “Deze gesprekken zijn met vertegenwoordigers uit de agrarische sector, vertegenwoordigers van andere ketenpartijen, vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties, vertegenwoordigers van het brede bedrijfsleven en vertegenwoordigers van overheden. Ook ben ik voornemens met een aantal individuele agrariërs in gesprek te gaan”, schrijft Remkes in zijn brief.

De gesprekken moeten gaan over ‘de invulling van de opgaves voor natuur, stikstof, klimaat, water en de toekomst van de Nederlandse landbouw’. Remkes wil ‘in gezamenlijkheid verkennen waar mogelijkheden liggen’. De woordvoerder beaamt dat dierenartsen sterk betrokken zijn bij de toekomst van de Nederlandse veehouderij. “Iedereen die vindt een relevante toegevoegde waarde te hebben voor de gesprekken, kan zich melden, dus ook dierenartsen.”

Toch aan tafel

De KNMvD laat weten inderdaad niet rechtstreeks te zijn uitgenodigd voor een gesprek onder leiding van Remkes, maar zal contact opnemen met zijn secretariaat om toch aan tafel proberen te komen. Sophie Deleu, voorzitter van de KNMvD, liet eerder al via haar column weten dat dierenartsen “een evenwichtige bijdrage aan de maatschappelijke discussie” rondom het stikstofdossier kunnen leveren.