In de praktijk

Andere diagnostiek voor coccidiose en giardiose bij kalf

Voor het bevestigen van de diagnose Eimeria of Giardia bij kalveren via mestonderzoek, heeft de GD sinds kort een andere methode die meer informatie levert en sneller is.

Sinds 1 mei geeft de GD bij het onderzoek naar Eimeria in plaats van alleen een semi-kwantitatieve uitslag ook aan welke Eimeria-typen gevonden zijn en in welke verhouding (%). Dan weet je of het daadwerkelijk ziekmakende types betreft en dus of de gevonden Eimeria-soorten een verklaring kunnen zijn voor de klachten. Of dat je wellicht verder moet zoeken naar een andere oorzaak. In hetzelfde mestmonster kijk de GD ook naar Giardia. Eimeria en Giardia treffen immers kalveren van vergelijkbare leeftijd.

Nieuw monsterbuisje

Voor een snellere uitslag gebruikt de GD we voor dit onderzoek een nieuw type monsterbuisje met een handige dipper voor de monstername. In het buisje zit een medium waarin een deel van de voorbewerking al plaatsvindt. Hierdoor is de doorlooptijd van het onderzoek wat korter en is het monster minder afhankelijk van de bewaartemperatuur. Ook worden de Giardia-cysten meteen goed geconserveerd, waardoor de kans dat de labmedewerkers ze aantreffen groter wordt.

Na 1 september is mest voor Eimeria- en Giardia-onderzoek alleen nog in het nieuwe buisje in te sturen.