Wet- en regelgeving

EFSA brengt wetenschappelijk advies uit over welzijn van varkens

Het Animal Health and Welfare (AHAW)-panel van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA heeft een wetenschappelijk advies gepubliceerd over het welzijn van varkens op varkensbedrijven. Het is het eerste van meerdere adviezen over dierenwelzijn die de EFSA het komende jaar zal uitbrengen in het kader van de Europese Farm to Fork-strategie.

Het advies beschrijft in totaal zestien gevolgen van verschillende houderijsystemen voor het welzijn van varkens. De zestien gevolgen worden door de deskundigen van de EFSA als zeer relevant beschouwd vanwege hun ernst, duur en frequentie van voorkomen, en omvatten bewegingsbeperking, groeps-, hitte- of koudestress en langdurige honger of dorst.

Om de gevolgen voor het welzijn te beperken doet het AHAW-panel aanbevelingen voor bijvoorbeeld het verminderen van stress als zeugen en gelten direct na het spenen of aan het begin van de dracht worden gegroepeerd, het houden van lacterende zeugen en biggen in kraamhokken zonder kraamkooien, het verminderen van staartbijten, het geschiktste verrijkingsmateriaal en het verzamelen van gegevens in slachthuizen om het welzijnsniveau op varkensbedrijven te monitoren.

Herziening dierenwelzijnswetgeving

Het advies van het expertpanel biedt een wetenschappelijke basis ter ondersteuning van een wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie, gepland voor de tweede helft van 2023, als onderdeel van de herziening van de dierenwelzijnswetgeving.