Wet- en regelgeving

KNMvD toch niet in gesprek met Remkes en kabinet

Voor de gesprekken tussen de landbouwsector en het kabinet over het stikstofdossier, onder leiding van Johan Remkes, was ook de KNMvD uitgenodigd. De beroepsorganisatie vindt betrokkenheid in een vroeg stadium erg belangrijk, maar is toch niet op de uitnodiging ingegaan omdat ‘deelname op dit moment niet het beoogde effect zou hebben’.

Dierenartsen stonden eerst niet op het lijstje van Remkes. De KNMvD liet weten contact op te zullen nemen met het secretariaat van de stikstofbemiddelaar om toch aan tafel te komen. De uitnodiging die de KNMvD vervolgens kreeg werd echter toch afgeslagen.

Over meer dan uitstoot van stikstof

‘In de discussie over een robuuste, duurzame (dier)houderij moet het over veel méér gaan dan over de uitstoot van stikstof’, vindt de KNMvD. ‘Het dier moet daarin centraal staan. Er moeten heldere uitgangspunten komen voor de wijze waarop we dieren houden in Nederland en waarop normen voor diergezondheid, dierenwelzijn en One Health kunnen worden gebaseerd. Veterinaire kennis en expertise zijn essentieel bij de beleidsvorming op dit gebied.’

Remkes heeft overigens aangegeven dat de gesprekken onder zijn leiding over veel meer gaan dan alleen de uitstoot van stikstof. Hij wil het hebben over ‘de invulling van de opgaves voor natuur, stikstof, klimaat, water en de toekomst van de Nederlandse landbouw’.