Wet- en regelgeving

LNV: eind 2023 convenant dierwaardige veehouderij

Eind 2023 moet er een convenant zijn afgesloten met diersectoren, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties voor een dierwaardige veehouderij. Alle schakels in de keten worden bij het convenant betrokken. Dat meldt het ministerie van LNV in de rijksbegroting voor 2023 die op Prinsjesdag werd gepresenteerd.

Bij de uitwerking van het convenant zal er aandacht zijn voor de leefomgeving van dieren, de bedrijfsvoering en het marktperspectief voor producten die voldoen aan hoge standaarden voor dierenwelzijn. In wetgeving worden elementen van dierwaardigheid nader verankerd, schrijft het ministerie.

‘Onderdeel van langjarig perspectief’

Het ministerie van LNV noemt het ‘het streven naar een dierwaardige veehouderij, waarbij de gedragsbehoeften van het dier leidend zijn, een onderdeel van het creëren van een langjarig perspectief voor de landbouw’. Wageningen Research krijgt subsidie om kennis te ontwikkelen op het thema dierwaardige veehouderij.

Het kabinet geeft met de ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij gevolg aan de zienswijze ‘Dierwaardige veehouderij’ van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA).

Foto: Shutterstock

Deel dit bericht: