Wet- en regelgeving

Dierenartsen: zet het dier centraal in transitie naar duurzamere dierhouderij

De KNMvD en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht hebben de position paper ‘Zet het dier centraal in de transitie naar een duurzamere dierhouderij‘ (pdf) gepubliceerd.

‘Het publieke debat over de stikstofmaatregelen lijkt vooral te gaan over op het oog tegengestelde belangen rond economie en natuur. Terwijl maatregelen om stikstof terug te dringen in de veehouderij, naast de gevolgen voor de veehouders zelf, ook grote impact kunnen hebben op de gezondheid en het welzijn van hun dieren. Dat is nu juist de spil waar het in de veehouderij om draait’, aldus de KNMvD en de faculteit.

Volgens de KNMvD en Faculteit Diergeneeskunde ligt er in het rapport van stikstofbemiddelaar Remkes nog onvoldoende focus op het dier. De organisaties hadden graag meer nadruk gezien op de gevolgen van het beleid op diergezondheid en dierenwelzijn. Daarom roepen ze het kabinet op om bij het herzien van het beleid het dier centraal te zetten en gebruik te maken van de kennis en expertise van de veterinaire sector.

Niet bij overleg

De KNMvD werd in augustus als een van de ketenpartijen uitgenodigd door Remkes voor het stikstofoverleg. De KNMvD ging toen niet in op die uitnodiging, omdat deelname op dat moment niet het beoogde effect zou hebben.