In de praktijk

GD: alert zijn op fotosensibiliteit bij schapen

De GD waarschuwt dierenartsen en schapenhouders om dit najaar alert te zijn op verschijnselen van fotosensibiliteit en bij verdenking aanvullend onderzoek te verrichten en contact op te nemen met de Veekijker.

Sinds 2019 zijn er in Nederland jaarlijks meerdere gevallen van fotosensibiliteit waargenomen bij schapen door sporidesminintoxicaties. De levertoxische stof sporidesmin wordt gevormd door de schimmel Pithomyces chartarum. Deze schimmel groeit goed op dood plantmateriaal in de grasmat onder warme, vochtige omstandigheden (meer dan 90 procent luchtvochtigheid) als gedurende minimaal tien dagen de minimumdagtemperatuur boven de 12 tot 15 graden Celsius blijft.

Fotosensibilisatie van de huid

Als het dier de schimmelsporen van Pithomyces chartarum opneemt, ontstaat pithomycotoxicosis omdat in het dier mycotoxine sporidesmin vrijkomt. Dit mycotoxine wordt honderdvoudig geconcentreerd uitgescheiden met de gal en is erg schadelijk voor het galgangweefsel. Uit bladgroen (chlorofyl) wordt in de pens van herkauwers de stof fytoporfyrine gevormd. Normaal gesproken wordt deze stof in de lever omgezet en uitgescheiden met de gal. Bij een leverfunctiestoornis vindt deze uitscheiding niet of verminderd plaats en treedt fotosensibilisatie van de huid op.