Mensen

Jan Hulsen en Joep Driessen winnaars Anne Veenbaas-penning

De Anne Veenbaas-penning 2021 is op 1 december uitgereikt aan twee dierenartsen: Jan Hulsen en Joep Driessen, oprichters van de veterinaire adviesorganisatie Vetvice. “De manier van werken van Jan Hulsen en Joep Driessen past precies bij de doelstelling van het Anne Veenbaas Fonds”, aldus voorzitter Geart Benedictus. “Het gaat erom dat je kennis naar de praktijk brengt.”

Vetvice werd in 1997 opgericht en heeft in de afgelopen vijfentwintig jaar haar sporen verdiend in Nederland en ver daarbuiten. In 2007 werd daarnaast de CowSignals Training Company gestart. In beide bedrijven wordt geprobeerd om op basis van deskundigheid praktische en betrouwbare adviezen te geven, waarbij gewerkt wordt aan een in alle opzichten duurzame veehouderij.

‘Omdenkers’

Nadat in 2003 het boek Koesignalen verscheen, volgden in de loop der jaren meer dan tien andere boeken over de melkveehouderij en nog veel meer boeken over andere diersoorten. Koesignalen is inmiddels in meer dan 35 talen uitgegeven. Naast het uitgeven van boeken, is het geven van advies en trainingen over onder andere stallenbouw en huisvesting een belangrijke activiteit van deze actieve dierenartsen. Steeds is de belangrijkste drive het uitdragen van kennis over dat wat het dier zelf laat zien.

“Jan en Joep hebben ons geleerd om anders naar koeien en andere dieren te kijken”, meent Geart Benedictus. “Dat leidt tot een brede integrale kijk op het management van onze landbouwhuisdieren en dus tot een betere gezondheid en dierenwelzijn. Je kunt hen met recht ‘omdenkers’ noemen, van diergeneeskunde naar diergezondheidszorg.”

500 trainers

De Anne Veenbaaspenning is in het leven geroepen in 2019, het jaar waarin Royal GD het honderdjarig bestaan vierde en het Anne Veenbaas Fonds werd opgericht. Anne Veenbaas was in 1919 de eerste directeur van GD in Friesland. Zijn innovatieve geest en doorzettingsvermogen lagen aan de basis van wat een doorbraak in de tbc-bestrijding zou worden. De benadering van Anne Veenbaas, het in het veld gebruiken van bestaande en nieuwe kennis, herkent het Anne Veenbaas Fonds bij Jan Hulsen en Joep Driessen.

“Daar waar Anne Veenbaas actief was in Friesland, hebben Jan en Joep hun aanpak ook internationaal op de kaart gezet. Ze geven zelf graag internationale trainingen maar hebben een grote slag gemaakt door het ’train de trainer’-principe toe te passen. Inmiddels zijn meer dan vijhonderd trainers opgeleid die cursussen koesignalen geven in meer dan vijftig verschillende landen. Op deze manier hebben ze internationaal veel krediet opgebouwd en een prachtig exportproduct voor Nederland gecreëerd. Goed voor koeien, goed voor boeren, goed voor dierenartsen.”

Wie wint de Anne Veenbaas-penning van 2022?

Het Anne Veenbaas Fonds is weer op zoek naar een nieuwe winnaar. Wilt u iemand voordragen? Stuur dan een e-mail met uw naam, de persoon die u wilt voordragen en waarom (max. 1 A4) naar bestuur@anneveenbaas.nl. Nominaties kunnen worden ingediend tot 1 april 2023.

Foto: GD

Meer over:
Mensen
Deel dit bericht: