Algemeen

Tweejaarlijkse enquête Platform Jonge Dierenartsen

Jonge dierenartsen kunnen de enquête van het Platform Jonge Dierenartsen (PJD) van de KNMvD weer invullen. Het PJD houdt iedere twee jaar een enquête onder jonge dierenartsen in Nederland om te peilen waar deze groep behoefte aan heeft.

Het PJD stemt zijn activiteiten af op de respons van deze enquête. Ook vertaalt het de gesignaleerde behoeften richting het algemeen bestuur van de KNMvD en diverse stakeholders. De enquêteresultaten helpen ook om de Handvatten Jonge Dierenartsen te actualiseren. Dit is een gewaardeerd naslagwerk voor zowel werkgevers als jonge dierenartsen voor een vlotte overstap van faculteit naar praktijk.

Voor een representatief beeld, heeft het PJD zoveel mogelijk input van jonge dierenartsen nodig. Invullen van de enquête duurt ongeveer 20 minuten en kan tot 31 december 23.00 uur. De antwoorden worden anoniem verwerkt.