In de praktijk

Zes botulisme-uitbraken in derde kwartaal

De Veekijker van de GD kreeg in het derde kwartaal van 2022 over negen verschillende bedrijven vragen vanwege een vermoedelijke uitbraak van botulisme. Op vijf melkveebedrijven en één vleeskalverbedrijf is bij pathologisch onderzoek het Clostridium botulinum-type C/D aangetoond door een PCR op lever en pensinhoud bij Wageningen Bioveterinary Research.

De uitval van runderen op deze bedrijven door botulisme varieerde. Op twee melkveebedrijven liep de uitval op tot een kwart van de melkkoeien. De Veekijker adviseerde om op de betrokken bedrijven direct het rantsoen te wijzigen en bij gebruik van bronwater over te gaan op leidingwater. Verder is aangeraden contact met pluimveemest en of -strooisel te vermijden en het grasland te controleren op dode vogels en wildkadavers.

Overleg over inzet vaccin

Het vaccin tegen botulisme kan op dit moment niet ingezet worden door aanpassingen in de Europese regelgeving. In overleg met LNV wordt bezien hoe het vaccin weer ingezet kan worden.

Meer over:
In de praktijk
Deel dit bericht: