In de praktijk

Zes meldingen van bloederkalveren in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2022 kreeg de Veekijker van de GD zes meldingen binnen van klinische verhoogde bloedingsneiging (haemorrhagische diathese, HD) bij jonge kalveren. Meestal betrof het één kalf op een melkveebedrijf.

Het aantal meldingen was volgens de GD opvallend omdat er in het tweede kwartaal maar één keer werd gebeld over HD en in het gehele jaar 2021 tien keer.

Differentiaaldiagnose

Bij kalveren is sinds 2008 sprake van een bijzondere vorm van HD: Bovine Neonatale Pancytopenie (BNP of bloederkalveren). De differentiaaldiagnose voor BNP bestaat uit een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie) door een infectie met BVD type 1 of 2, diffuse intravasale stolling (DIS) door bloedvergiftiging en stoornissen in de aanmaak van bloedplaatjes door een
immunologische reactie of vergiftiging met bijvoorbeeld rattengif. De Veekijker adviseerde practici om na te gaan of een van deze oorzaken een rol kon spelen op de bedrijven.

Bloedvergiftiging en BNP

Bij pathologisch onderzoek werd dit kwartaal de diagnose drie keer gesteld bij kalveren in de leeftijd van 0 tot 14 dagen leeftijd (vorig kwartaal 0 keer, heel 2021: 8 keer). Bij een van de kalveren bleek sprake van een bloedvergiftiging door infectie met E. coli. Bij de andere twee kalveren was sprake van BNP. Deze afwijking werd in de jaren 2008 tot en met 2012 veel gezien door
de opname van allo-reactieve afweerstoffen uit de biest bij een moederdier dat gevaccineerd was met het BVD-vaccin Pregsure. Dit vaccin is sinds 2011 niet meer verkrijgbaar.