Bedrijfsnieuws | Mensen

SDa krijgt nieuwe bestuursvoorzitter

Henry Meijdam wordt per 1 april de nieuwe bestuursvoorzitter van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). Hij neemt daarmee het voorzitterschap over van Jos Werner.

De SDa noemt Jos Werner de ‘founding father’ van de SDa ‘die gedurende een lange periode een geweldige bijdrage geleverd heeft aan het inzichtelijk maken van het antibioticumgebruik in de dierhouderij en het beperken van dit gebruik tot het hoogst noodzakelijke. Onder zijn leiding ontwikkelde de SDa zich tot een werkelijke autoriteit – maatschappelijk geaccepteerd – die zonder handhavingsinstrumenten dierhouders en dierenartsen aanzette tot het verlagen van het gebruik van antibiotica ten einde resistentie te voorkomen’.

Het SDa-bestuur is ervan overtuigd dat Henry Meijdam ‘op een inspirerende wijze leiding zal geven aan de SDa. Zijn bestuurlijke ervaring in het publieke én op het snijvlak van het publieke & private domein stellen hem in staat leiding te geven aan de SDa. Hij staat bekend als een krachtige bestuurder, hij zet zaken in beweging en geeft daarbij mensen ruimte’.

Siem Korver, vicevoorzitter van de SDa, zegt: “Henry is een verbinder en heeft zin in deze nieuwe uitdaging. Zijn ervaring als onder meer bestuurder van diverse gemeenten, van Provinciale Staten en als directeur van het IPO laten zien dat hij bestuurlijk zeer ervaren is in complexe situaties met onder andere vele belanghebbenden. Hij zal zeker in staat zijn om de SDa naar de volgende fase te leiden.”