In de praktijk | Magazine | Premium

Surveillance moet inzicht geven in ­influenza bij varkens

Vermenging van griepvirussen van varkens met die van mensen of vogels. Dát scenario maakt vele deskundigen nerveus, omdat het de kans op nieuwe pandemieën in de bevolking kan vergroten. Een recentelijk opgestarte surveillance moet inzicht geven in de circulatie van influenzavirussen in de Nederlandse varkensstapel. Er circuleren vele genetische varianten van het influenzavirus in de […]

Dit is een premium artikel.

Om dit te lezen heeft u een Veearts-account nodig. Inloggen