Onderzoek

Veldproef met twee vaccins tegen vogelgriep

Twee nieuwe vaccins tegen hoogpathogene vogelgriep zijn effectief gebleken in een eerste experimentele proef en worden binnenkort getest in een veldproef op enkele pluimveebedrijven. Ook wordt een pilot voorbereid om op grotere schaal pluimveebedrijven in Nederland te vaccineren. Dat meldt het ministerie van LNV.

Een eerste experimentele proef onder gecontroleerde omstandigheden werd uitgevoerd door Wageningen Bioveterinary Research in opdracht van LNV. Belangrijk is dat de vaccins pluimvee in het lab niet alleen bescherming gaven tegen ziekteverschijnselen, maar ook verspreiding van het vogelgriepvirus tegengaan, aldus het ministerie.

Veldproef en pilot

De volgende stap is onderzoeken of de twee nieuwe vaccins ook effectief zijn in een praktijkomgeving. Met de veldproef wordt nagegaan welke risico’s er zijn in het geval vaccinatie een suboptimaal effect heeft en het virus zich ongemerkt kan verspreiden. Als dat gebeurt, is dat een risico voor verdere verspreiding binnen een bedrijf en naar andere bedrijven. Daarom wordt ook een intensief surveillanceprogramma opgezet waarbij de dieren worden gemonitord en gecontroleerd, conform de nieuwe Europese verordening.

De pilot met een groter aantal pluimveebedrijven kan richting geven hoe een vaccinatieprogramma zo verantwoord mogelijk ingericht kan worden. Bij die pilot zal ook veel aandacht zijn voor de effecten van vaccinatie op de handel. Het streven is om de pilot aan het eind van dit jaar te starten, nadat de eerste resultaten van de veldproef bekend zijn, zo meldt LNV.