In de praktijk | Wet- en regelgeving

Dierenartsen krijgen instructies voor DNA-afname van aangevallen vee

25 dierenartsen uit Drenthe en Friesland kunnen voortaan DNA afnemen bij gewond geraakt vee na een vermoedelijke wolvenaanval. In opdracht van BIJ12 en de provincie kregen de dierenartsen hiervoor op 21 maart een instructie van een deskundige van Wageningen Bioveterinary Research. Er ook een schriftelijk protocol opgesteld voor alle dierenartsen in Nederland. Dat meldt de provincie Drenthe.

Bij vermoedelijke wolvenschade wordt DNA afgenomen in de wond van het prooidier om te kunnen bepalen of het inderdaad om wolvenschade gaat. Bij wolvenschade ontvangt de dierhouder een tegemoetkoming in de schade van BIJ12, die dit namens alle provincies uitvoert.

Dierenartsen mogen, met toestemming van BIJ12, DNA afnemen wanneer er gewonde dieren zijn aangetroffen die niet geëuthanaseerd hoeven te worden. Dierhouder en dierenarts hoeven dan niet meer te wachten op de taxateur. Na de DNA-afname kunnen de gewonde dieren direct behandeld worden om onnodig lijden te voorkomen. Als er ook gedode dieren zijn kan de dierenarts altijd direct beginnen met het behandelen van gewonde dieren. De taxateur kan DNA afnemen van de gedode dieren zodra die ter plaatse is.

‘Dierenarts heeft toegevoegde waarde bij schadeafhandeling’

Om de schade-afhandeling door BIJ12 na een wolvenaanval te verbeteren, is er nog een aantal aanpassingen gedaan. De belangrijkste aanpassing is dat BIJ12 werkt aan verdere digitalisering van de afhandeling zodat de aanvrager inzicht heeft in de voortgang en een aanvraag sneller wordt afgehandeld. Sinds kort is het al mogelijk om 24 uur per dag schade te melden.

“Het is goed dat de veehouders uit Drenthe een signaal over het schadeafhandelingsproces hebben gegeven en dat we die kunnen doorvoeren in het afhandelingsproces door BIJ12. Een dierenarts heeft wat mij betreft een toegevoegde waarde in het proces van schadeafhandeling”, aldus gedeputeerde Henk Jumelet in Drenthe.

Foto: Bernd Hietberg