Wet- en regelgeving

België: rund uit ‘risicogebied’ testen op besnoitiose

België neemt wettelijk maatregelen om de introductie van besnoitiose via de invoer van runderen afkomstig uit risicolanden te voorkomen. Dat meldt het FAVV.

Dit jaar wordt in België een ministerieel besluit uitgevaardigd dat bepaalt dat elke houder die een rund binnenbrengt uit een ‘risicogebied’ (onder andere Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië), dit dier moet laten testen. Bij een positief resultaat moet het dier geslacht worden. Indien een dier uit een risicogebied op een bedrijf wordt binnengebracht en niet wordt onderzocht, moeten alle dieren van het bedrijf getest worden om zieke dieren te identificeren. Dit moet verdere spreiding binnen de rundveepopulatie voorkomen. Alle maatregelen opgenomen in de toekomstige wetgeving zullen ten laste zijn van de houder.

Ingevoerde stier

Besnoitiose werd in België voor het eerst in mei 2019 vastgesteld. Uit het onderzoek bleek dat een in 2015 ingevoerde stier de oorzaak was van de besmetting. Uit een onderzoeksproject is gebleken dat besnoitiose echt risico vormt voor de Belgische rundveestapel. De conclusies van deze studie hebben de noodzaak aangetoond om wettelijke maatregelen te nemen om introductie van de ziekte te voorkomen.

België heeft tot nu toe wel zijn vrije status in verband met besnoitiose kunnen behouden.

Foto: DGZ