Wet- en regelgeving

Overdracht kalveren naar kalverhouderij vanaf 2024 volledig BVD-vrij

De rundveesector heeft de ambitie om BVD-vrij te worden. Om de goede gezondheidsstatus van de hele rundveestapel verder omhoog te brengen, wordt vanaf 2024 de BVD-status als eis toegevoegd aan het huidige Protocol Gezonde Kalveren voor overdracht van het rundveebedrijf naar een vleeskalverhouderij verbonden aan Vitaal Kalf.

Vanaf 1 januari 2024 kunnen alleen kalveren die geen BVD-drager zijn worden overgedragen naar de vleeskalverhouderij verbonden aan Vitaal Kalf. Vitaal Kalf is de kwaliteitsregeling van de Nederlandse kalversector, waarin de gehele keten is opgenomen. Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is de houder van de kwaliteitsregeling van Vitaal Kalf.
Dat betekent dat vanaf 2024:

• alleen rundveebedrijven die voor BVD de status ‘vrij’ of ‘onverdacht’ hebben kalveren kunnen overdragen.
• rundveebedrijven die nog niet BVD-vrij of BVD-onverdacht zijn hun kalveren alleen nog kunnen overdragen als ze via een oorbiopt of bloedmonster kunnen aantonen dat het betreffende kalf geen BVD-drager is. Dit betekent dat rundveebedrijven met status ‘observatie’, ’in onderzoek’, ‘onbekend’ of ‘besmet’ alleen nog kalveren kunnen overdragen als het kalf op het moment van ophalen met een gunstige BVD-virus uitslag geregistreerd staat in de database van oorbiopten- of bloedonderzoek.
• handelaren alleen nog kalveren mogen meenemen die voldoen aan de huidige en hierboven genoemde BVD-eisen.
• alleen nog kalveren uit BVD-vrije landen/gebieden of landen/gebieden zonder hoog BVD-risico geïmporteerd mogen worden.

Om aan de nieuwe eis te kunnen voldoen wordt de BVD-status van bedrijven toegevoegd aan het Kalf Volg Systeem.

Test met BVD-status in Kalf Volg Systeem

In juni 2023 start een test met het Kalf Volg Systeem (KVS). In het registratiesysteem wordt van elk kalf dat handelaren/transporteurs meenemen, na het afgeven van een machtiging in JoinData door de rundveehouder, de BVD-status geverifieerd en geregistreerd. Tijdens de test mogen alle kalveren nog worden overgedragen volgens de huidige eisen. Na de test wordt het systeem waar nodig geoptimaliseerd. Meer informatie over de pilot volgt op korte termijn.

Het KVS is in 2018 opgezet om de zorg voor kalveren in de keten te verbeteren. In het systeem wordt geregistreerd of de kalveren die de kalversector ingaan aan de eisen van het Protocol Gezonde Kalveren voldoen. Met het KVS kunnen kalverhandelaren en verzamelcentra de kalveren beoordelen en controleren op onder andere criteria voor leeftijd, gewicht en gezondheid.