In de praktijk

Kalvercrèche zorgt voor gezond kalf dat goed groeit

Melkveehouder Hans Reinders en zijn dochter Anouk van Melkveebedrijf Reinders-Boschloo in het Gelderse Angerlo wonnen op 11 mei met hun concept om kalveren buiten in een groep te huisvesten, met de naam ‘KalverENWeij’, de Dutch Dairy Challenge 2023. In de ogen van Hans en Anouk zijn kalveren veel beter af in groepshuisvesting en is de ‘kalvercrèche’ de toekomst voor de melkveehouderij.

De kalvercrèche op het melkveebedrijf van de familie Reinders, die 400 koeien melkt, bestaat uit een omheinde zandbak met een voergedeelte en schuilmogelijkheden tegen slecht weer. Als de kalveren na drie dagen van de biest af gaan, gaan ze naar de groepshuisvesting.

Volgens de jury is het idee voor een kalverweide niet nieuw, maar de manier waarop het idee is vormgegeven door de familie Reinders is “helemaal nieuw en innovatief. Wij zijn onder de indruk hoe jullie het hebben doorontwikkeld”, zei jurylid Annie de Veer, directeur Strategie, Kennis en Innovatie bij het ministerie van LNV. “De technische aspecten zijn goed doordacht en geïmplementeerd. Het idee is uitgewerkt vanuit integraliteit, niet alleen vanuit dierenwelzijn en diergezondheid. Deze aspecten zijn belangrijk, maar er is ook gedacht aan bijvoorbeeld biodiversiteit en hoe je dit kunt inpassen op het bedrijf. Het is mooi wat je laat zien aan het publiek.”

Gezondheid kalveren ver boven verwachting

Hans en Anouk willen bewijzen dat innovatie loont. Hans noemt het zelf ‘out-of-the-eenlingbox-denken’. “Kalveren krijgen veel ruimte, veel natuurlijk gedrag, veel lucht, beweging, we verstrekken onbeperkt volle melk. Dit zorgt voor een goede groei en gezonde kalveren. In de eerste drie tot dertig dagen is de dagopname 11 tot 12 liter per dag. We realiseren een groei van 1,5 tot 2 kilo per dag. Het is ver boven verwachting hoe gezond de kalveren zijn. Het kan niet anders dan dat dit leidt tot een lager antibioticagebruik.”

28-dagenregel

Volgens Reinders zijn gezonde kalveren in het belang van de melkveehouder zelf, maar is het ook goed nieuws voor de kalverhouderij. Deze sector is ook blij met gezonde kalveren. De melkveehouder is ervan overtuigd dat de 28-dagenregel die in Duitsland al van kracht is, ook naar Nederland komt. Kalveren moeten dan twee keer zo lang op het melkveebedrijf blijven, voordat ze naar de kalverhouder mogen. “Een goede start voor het kalf wordt daarmee nog belangrijker.”