Bedrijfsnieuws | Mensen

Franck Meijboom benoemd tot hoogleraar Sustainable Animal Stewardship

Franck Meijboom, universitair hoofddocent Ethiek van mens-dierinteracties, is per 15 juni 2023 benoemd tot hoogleraar Sustainable Animal Stewardship aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Hoe gaan wij op een duurzame en verantwoorde manier om met dieren in de samenleving? Dat is het thema van de leerstoel Sustainable Animal Stewardship, een relatief nieuw onderwerp dat alle onderzoeksthema’s bij Diergeneeskunde doorkruist, zo meldt de faculteit.

Verbinden en verdiepen

Volgens Franck Meijboom heeft de leerstoel twee doelen: verbinden en verdiepen. “Verbinden gaat om het bij elkaar brengen van verschillende wetenschappelijke disciplines en externe partijen die nodig zijn om actuele maatschappelijk-ethische vragen over onze omgang met dieren bespreekbaar te maken. Daarbij is ook de interactie met de samenleving belangrijk, bijvoorbeeld via dialoog. Het tweede doel is verdieping. Via onderzoek en onderwijs willen we beter inzicht en grip krijgen op de achterliggende vragen en veronderstellingen bij het samenleven van mens en dier. Door deze twee doelen te combineren, is het mogelijk om interdisciplinair te werken en vanuit de wetenschap bij te dragen aan actuele vraagstukken, zoals veranderingen in de veehouderij, de fokkerij van dieren en de transitie naar proefdiervrij onderzoek.”

Foto: Universiteit Utrecht