Onderzoek

Onderzoek: Hittestress aflezen in de melk

In welke mate koeien leiden aan hittestress, kan worden afgeleid aan de mid-infrarood spectraaldata van melk. Dat is één van de uitkomsten van het Klimaco-project.

Dat je met behulp van mid-infraroodanalyses (MIR) van melk kunt aflezen hoe sterk een koe leidde aan hittestress, is een bevinding van een project van meerdere Duitse zuivelondernemingen en adviesorganisaties. Binnen het project werd een onderzoek gedaan op 16 melkveebedrijven in de Franse Elzas en de Duitse streek Baden met gezamenlijk 1.500 melkkoeien.

Aan de hand van MIR-spectraaldata kan de in de stal heersende temperatuur-luchtvochtigheidsndex worden ingeschat. Aan de hand van deze index kan worden gezegd of en zo ja, in welke mate de koeien kampen met hittestress. Daarmee is het mogelijk met de spectraaldata effecten van maatregelen tegen hittestress op effectiviteit te beoordelen. Als stalgebouwen bijvoorbeeld goed geventileerd zijn, laten de spectraaldata lagere THI’s zien.

Een stijgende THI heeft bijvoorbeeld een verhogend effect op ureum en lactose, maar een negatief effect op ECM, vetzuren en de voerefficiëntie. Een verschuiving van de geschatte THI van 63 naar 77 betekent bijvoorbeeld 4 kg minder energie-gecorrigeerde melk, 8,8 gram minder vet en 2,7 gram minder eiwit per koe per dag. “De analyse van het MIR-spectrum van melk, maakt het ten slotte ook nog mogelijk om op melk gebaseerde fenotypes van thermotolerante koeien te verkrijgen”, stellen onderzoekers Estelle Leroux en Laura Dale.

Tekst: Silvia Lehnert – Bron: Klimaco-Projekt

Meer over:
Onderzoek
Deel dit bericht: