Nieuws | Rundvee

In drie jaar tijd leeftijd veestapel met vier maanden verlengd

De gemiddelde leeftijd van de veestapel in drie jaar tijd met 4 maanden verlengen. Het is dertig melkveehouders in het project Geef ze de vijf van adviesbureau Valacon gelukt. Daarnaast is de afvoerleeftijd verhoogd met 8 maanden.

Eind 2022 was van de meer dan 3.000 koeien in de groep, de gemiddelde leeftijd toegenomen met 4 maanden (5.01) en de afvoerleeftijd met 8 maanden (6.09). Een derde van de deelnemende bedrijven bereikte een afvoerleeftijd van 7 jaar (productief 5 jaar) of meer. De hoogste score was 6,25 jaar voor de gemiddelde leeftijd en ruim 8,5 jaar voor de afvoerleeftijd. De hoogste score voor de afvoerleeftijd was 8,75 jaar met een gemiddelde leeftijd van 5,75 jaar. Een hogere afvoerleeftijd gaat volgens Valacon niet per definitie samen met een hogere gemiddelde leeftijd. Volgens Valacon komt het erop neer dat met de afvoer van enkele oudere koeien de afvoerleeftijd stijgt maar de gemiddelde leeftijd daalt. En als juist minder oudere koeien worden afgevoerd daalt de afvoerleeftijd en de gemiddelde leeftijd stijgt.

Deze tegengestelde beweging van gemiddelde leeftijd en afvoerleeftijd die flinke jaarlijkse schommelingen kan veroorzaken is bij alle bedrijven zichtbaar. Wat we ook zien is dat ondanks deze schommelingen de gemiddelden over de jaren heen toenemen. Omdat de verschillen tussen de bedrijven groot kunnen zijn, zegt het gemiddelde van de groep over de jaren heen niets over de prestaties van de individuele bedrijven.

Meer over:
NieuwsRundvee
Deel dit bericht: