Ondernemen

Overleg over veterinaire professie begonnen

Er is begonnen met het zogenoemde ‘Bestuurlijk overleg veterinaire professie’. Dat meldt de KNMvD. Aanleiding van dit overleg zijn de aanbevelingen in de rapporten ‘Positie en rol van de dierenarts en kwaliteitsborging van het veterinaire veld’ en ‘De arbeidsmarkt voor dierenartsen’.

In de rapporten werd aangegeven om een proces te starten om gezamenlijk tot afspraken te komen over de opvolging van de aanbevelingen, aldus de KNMvD. Begin juli was minister Adema van LNV aanwezig bij de officiële start van dit proces om gezamenlijke ambities vast te leggen en die in een plan uit te werken. Gerda van Dijk begeleidt als onafhankelijk voorzitter dit proces.

Kwaliteitsborging

Het ministerie van LNV liet eerder tijdens een webinar, georganiseerd door de KNMvD, al weten dat het samen met alle dierenartsen en de beroepsorganisaties invulling wil geven aan de aanbevelingen in het rapport van Berenschot over de rol en positie van dierenartsen en de aanbevelingen in het SEO-rapport over de knelpunten op de arbeidsmarkt.

Een van de aanbevelingen in het Berenschot-rapport is het versterken van het stelsel van kwaliteitsborging. Dat is een wens die ook bij LNV nadrukkelijk leeft. Het ministerie wil dierenartsen daar sterk bij betrekken, want het moet ook een systeem ván de dierenartsen worden; zij kunnen zelf goed aangeven wat nuttig en noodzakelijk is om met elkaar de kwaliteit van hun werk goed te kunnen borgen.

LNV wil ook over de aanbevelingen van SEO het gesprek aangaan met dierenartsen om te komen tot een arbeidsmarkt waarbij vraag en aanbod beter en duurzamer in balans zijn.

Lees ook: Berenschot-rapport over veterinaire sector – Coördinatie- en financieringsprobleem

Lees ook: Vraag naar landbouwhuisdierenartsen daalt