In de praktijk

Uitbraak ‘onbegrepen koorts’ bij melkkoeien vraagt om protocollaire aanpak

De laatste jaren wordt de Veekijker van GD meermalen per week gebeld over melkkoeien met onbegrepen koorts. Hoewel men vanwege de verhoogde ademfrequentie vaak aan een luchtweginfectie denkt, blijkt het sec te gaan om koorts, melkproductiedaling en verhoogde ademfrequentie en zijn er verder geen klinische verschijnselen. Onbegrepen koorts heeft een zeer brede differentiële diagnose, aldus GD.

Een van de mogelijke oorzaken, die de laatste jaren steeds vaker wordt aangetoond als uitbraak onder melkvee, is een Mannheimia haemolytica-pleuropneumonie. Hierbij blijkt het belangrijk om snel en accuraat te handelen.

Het vage, aspecifieke klinische beeld bij een casus van onbegrepen koorts zet zowel de veehouder als de dierenarts makkelijk op het verkeerde been met het risico op oplopende schade en onbeantwoorde vragen. Er blijkt behoefte aan een protocollaire aanpak van runderen met onbegrepen koorts.

In een artikel in Tijdschrift voor Diergeneeskunde (pdf) is meer lezen over melkkoeien met onbegrepen koorts.

Meer over:
In de praktijk
Deel dit bericht: