Diergeneesmiddelen | Wet- en regelgeving

NVWA blijft controleren op MRL-overschrijdingen in geslachte dieren

Een betere naleving van juist gebruik van diergeneesmiddelen bij slachtdieren is noodzakelijk. Dat zegt de NVWA. De NVWA zal de komende periode onaangekondigde monsternames blijven uitvoeren in slachthuizen en wil dat geen enkel monster boven de MRL is.

In september 2022 is de NVWA een pilot met monsternames gestart. Met deze pilot heeft de NVWA een beter beeld gekregen van residuen van diergeneesmiddelen in roodvlees. De resultaten van de pilot gaan over (kleine) herkauwers en het paard.

Boete van 10.000 euro

VKI-formulieren waren niet altijd juist ingevuld, hiervoor maakte de NVWA schriftelijke waarschuwingen op. Verder valt volgens de controledienst op dat na de behandeling van dieren met medicijnen niet altijd voldoende rekening wordt gehouden met de wachttermijn. Een geitenhouder kreeg een boete van 10.000 euro, onder andere omdat die zich niet zou hebben gehouden aan de wachttermijn die geldt voor van Carprofen.

Onaangekondigde controles

De extra monsternames in de komende periode worden niet aangekondigd, aldus de NVWA. ‘De NVWA vindt het belangrijk dat de sector zijn verantwoordelijkheid neemt en spoort sectorpartijen aan om onderling afspraken te maken over een goede naleving binnen de vleesketen. Denk hierbij aan het alert blijven op het juist invullen van de VKI-formulieren en het respecteren van de benodigde wachttijd na toediening van diergeneesmiddelen.’