Diergeneesmiddelen

Adema waardeert inzet en aanpak reductie antibioticagebruik

In 2022 is in de veehouderij wederom een verlaging gerealiseerd van het antibioticagebruik ten opzichte van het jaar ervoor. “Ik waardeer de inzet en aanpak van de sectoren en dierenartsen die de afgelopen jaren grote stappen hebben gezet”, schrijft demissionair minister Adema van LNV in een brief aan de Tweede Kamer.

De komende jaren blijft het Ministerie van LNV, in samenwerking met de SDa en de sectoren, inclusief de dierenartsen, samenwerken aan het optimaliseren van verantwoord antibioticumgebruik in alle diersectoren. “Het is van belang hierbij de transitie van de landbouwsector in acht te nemen”, aldus Adema.

Vanaf 2024, na het aflopen van de huidige afspraken over sectorspecifieke reductiedoelstellingen, zal vervolgbeleid worden opgesteld. Adema: “Ik heb er vertrouwen in dat in samenwerking met de SDa, de diersectoren en de dierenartsen, het ontstaan van antibioticaresistente verder kan worden gereduceerd.”