Ondernemen

KNMvD doet aanbevelingen aan politieke partijen

Vanwege de Tweede Kamerverkiezingen die op 22 november worden gehouden, vraagt de KNMvD politieke partijen om in hun verkiezingsprogramma’s aandacht te hebben voor dierenwelzijn, diergezondheid, veterinaire volksgezondheids- en milieuaspecten.

 

De KNMvD doet zeven aanbevelingen aan de politieke partijen:

  • Geef dierenartsen de tools om dieren gezond te houden.
  • Houd dierenwelzijn voortdurend in vizier.
  • Neem snel besluiten voor een toekomstbestendige en dierwaardige veehouderij.
  • Kijk door een One Health-bril naar volksgezondheid en diergeneeskunde.
  • Steun de ketenaanpak milieu-impact diergeneesmiddelen.
  • Houd veterinaire zorg toegankelijk.
  • Verminder de administratieve lasten.

Sophie Deleu, voorzitter van de KNMvD: “We vragen de politiek onder meer aandacht te hebben voor een toegankelijke veterinaire zorg. Zodat dierenartsen hun werk kunnen blijven doen om dieren gezond te houden. En we roepen op vraagstukken op het gebied van de gezondheid van mensen, dieren en milieu vanuit One Health te benaderen. Want een optimale gezondheidszorg voor dieren is óók goed voor mens en natuur.”

Een toelichting op de zeven aanbevelingen (pdf) is te vinden op de website van de KNMvD.