Wet- en regelgeving

Drenthe pleit in Brussel voor verlaging beschermde status wolf

Provincie Drenthe dringt er bij de Europese Commissie op aan de Europese regelgeving zodanig aan te passen dat het beschermingsniveau van de wolf wordt verlaagd zodat er meer (beheer)maatregelen ten aanzien van de wolf kunnen worden ingezet.

Gedeputeerde Egbert van Dijk vindt dat de gevolgen van de komst, vestiging en snelle toename van het aantal wolven dusdanig groot zijn, dat preventieve maatregelen alleen niet meer voldoende zijn om mens en dier een veilige omgeving te bieden. De aanwezigheid van de wolf heeft een grote impact op de inwoners van Drenthe.  De gefragmenteerde natuurgebieden, afgewisseld door cultuurlandschap met dorpen en agrarisch gebied maken dat de wolf vaak in contact komt met mensen en landbouwhuisdieren.

Verviervoudiging van aanvallen op landbouwhuisdieren

In Drenthe zijn momenteel twee roedels met wolven gevestigd. Zowel bij de roedel in Midden-Drenthe als die in de Drents-Friese regio zijn dit jaar welpen geboren. Opgeteld leven er op dit moment in Drenthe circa vijf volwassen wolven, een jaarling en twaalf welpen. Sinds 2015 zijn er in Drenthe 218 aanvallen van de wolf op landbouwhuisdieren geweest. In 2022 waren dit 99 aanvallen. Een verviervoudiging ten opzichte van een jaar eerder, toen het 21 aanvallen waren. Naast schapen zijn er ook geiten, koeien en pony’s aangevallen. Dit jaar zijn er tot en met juli 2023 49 aanvallen geweest.

Wolfvrije regio

Van Dijk: “We stimuleren met subsidies het nemen van preventieve maatregelen. Toch is de verwachting dat het aantal aanvallen op landbouwhuisdieren en hobbydieren verder gaat toenemen, omdat het aantal wolven toeneemt.” De provincie merkt dat het maatschappelijke draagvlak voor de wolf afneemt. “Ons bereiken al signalen dat mensen het recht in eigen hand willen gaan nemen. Onder de huidige wet- en regelgeving zijn er weinig beheermogelijkheden. Daarom vragen we de Europese Commissie de beschermde status van de wolf aan te passen zodat het beheer van de wolf mogelijk wordt gemaakt. Op deze manier kunnen we een goede stap in de richting zetten om te komen tot een wolfvrije regio”, aldus Egbert van Dijk.

Foto: Bernd Hietberg

Deel dit bericht: