In de praktijk

Subsidie voor ondersteuning bij stoppen met couperen biggenstaarten

Op 1 november 2023 is in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) een subsidieregeling opengesteld waarmee varkenshouders ondersteuning kunnen krijgen bij het geleidelijk stoppen met couperen van staarten van biggen. Voor deze subsidieregeling is een bedrag van 2,5 miljoen euro gereserveerd. Dat schrijft minister Adema in een brief aan de Tweede Kamer.

Samenwerkingsverbanden van minimaal vijf varkenshouders en één of meer slachterijen en afzetkanalen van varkensvlees kunnen een aanvraag voor de subsidie indienen. Naast het verbeteren van het dierenwelzijn in de varkenshouderij, beoogt de regeling te bevorderen dat de samenwerkingsverbanden verkennen hoe ketensamenwerking kan bijdragen aan de totstandkoming van een verdienmodel voor de afzet van varkens met hele staarten.

Uit een recente studie van Wageningen UR blijkt dat een aangepast verdienmodel gewenst is, om varkens met hele staarten te kunnen fokken. Uit het onderzoek blijkt dat een gemiddelde meerprijs van 17 tot 31 euro per vleesvarken gewenst is om rendabel en vanuit het oogpunt van dierenwelzijn op een verantwoorde wijze varkens met hele krulstaarten te kunnen houden.

Foto: Shutterstock