Bedrijfsnieuws | Mensen

VEERkracht wint Anne Veenbaas-penning

Veerkracht zaal

Veterinaire kenniscoöperatie VEERkracht kreeg op 3 november de Anne Veenbaas-penning uitgereikt door Geart Benedictus, voorzitter van het Anne Veenbaas-fonds. De Anne Veenbaas-penning wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of groep die significant heeft bijgedragen aan een verbetering van de diergezondheid of het dierenwelzijn in Nederland.

VEERkracht bestaat uit een groep dierenartsen en zoötechnici die de nieuwste wetenschap vertalen naar de dagelijkse praktijk. Dit doen zij door de melkveehouderij te benaderen vanuit de ‘inside-outside’-benadering: vanuit de fysiologische en metabole behoeften van het rund (inside) wordt gekeken naar alle externe factoren (outside) die daar invloed op hebben. Inside en outside worden zo als het ware geïntegreerd. Dit vereist diepgaande kennis van de anatomie, fysiologie en het metabolisme van de koe.

Verdiepen en delen

De missie van VEERkracht is om haar kennis over de inside-outside-benadering te verdiepen en te delen door het aanbieden van onderwijs aan dierenartsen en andere adviseurs op het rundveebedrijf. VEERkracht zoekt daarbij samenwerking met andere partijen in het veld. In september 2022 werd voor de tweede keer het VEERkracht Dairy Congress georganiseerd. Het microbioom in het maagdarmkanaal van de melkkoe stond centraal.

Foto: Lisa Smeets