In de praktijk | Onderzoek

Eerste impactanalyses BTV-3-uitbraak

Tussen 4 september en 31 oktober 2023 stierven ruim 37 duizend schapen meer dan in dezelfde periode in voorgaande jaren. Dat blijkt uit verdiepende analyses die GD uitvoerde naar de sterfte bij schapen en geiten in relatie tot de BTV-3-uitbraak.

De analyses lieten geen verschil zien in verhoogde sterfte tussen beroepsmatige en kleinschalige schapenbedrijven. De verhoogde sterfte was duidelijker zichtbaar bij volwassen schapen dan bij lammeren. De sterfte was niet alleen verhoogd bij bedrijven die kliniek van BTV-3 meldden bij de NVWA, maar ook bij bedrijven die niet gemeld hebben maar wel in besmet gebied lagen. Er werd in deze periode geen oversterfte waargenomen bij geiten.

Onderschatting

De gepresenteerde cijfers zijn (nog) niet compleet, aldus GD. Zo stierf op beroepsmatige schapenbedrijven die al ten minste zes weken met BTV-3 geïnfecteerd waren, gemiddeld 25 procent van de dieren. Dit cijfer is waarschijnlijk een onderschatting gegeven dat de infectie op deze bedrijven eind oktober nog gaande was. Het is volgens GD aan te bevelen om de sterfteanalyses te herhalen op het moment dat de BTV-3 uitbraak van 2023 ten einde is.