Bedrijfsnieuws | Mensen

Teus Kreuger nieuwe voorzitter LTO Kalverhouderij

Teus Kreuger is per 1 januari 2024 de nieuwe voorzitter van LTO Kalverhouderij. Hij neemt het stokje over van Wim Thus. Kreuger was tot begin dit jaar geborgd dierenarts vleeskalf en pluimvee bij DierGezondheidsCentrum Boven-Veluwe in Wezep.

De laatste 15 tot 20 jaar was Teus Kreuger voornamelijk werkzaam in de kalverhouderij en pluimvee, waarbij de verdeling 2:1 was, vertelt hij op de website van LTO. “In die tijd ben ik ook bestuurlijk actief geweest in beide sectoren. Én als zoon van een melkveehouder voel ik me nog steeds thuis in de agrarische sector. Begin dit jaar ben ik na bijna 35 jaar uit de praktijk gegaan als dierenarts en werk sindsdien voor AVINED waar ik tot het eind van 2023 zal blijven.”

Uitdagingen

Er liggen volgens Kreuger veel uitdagingen op het bordje van de veehouderijsector en specifiek voor de kalverhouderij. “Terwijl er naar mijn mening wereldwijd met respect/bewondering naar onze sector wordt gekeken, is dat in ons land – helaas – anders. Kortom, het is voor mij een uitdaging de sector positief over het voetlicht te brengen, juist ook naar de mensen die wat verder van de agrarische sector af staan. En ook het zorgen voor én behouden van regelgeving die praktisch uitvoerbaar is, is voor mij een speerpunt.”

Kreuger vervolgt: “Richting de toekomst zal ook de kalversector waarschijnlijk kleiner worden. Maar de wijze waarop dat gebeurt vind ik wel essentieel; als dit via natuurlijk verloop geschiedt, zal dit voor vrijwel iedereen acceptabel zijn. Een ander aandachtspunt zal zijn het goed houden van de samenwerking tussen de kalver- en melkveesector en waar mogelijk die nog verder te verbeteren.”