Wet- en regelgeving

FAVV wijst op belang van quarantaine bij aankoop vee

De Belgische rundveestapel is vrij van tal van aangifteplichtige ziekten en dit moet zo blijven omwille van een vlotte handel. Dat vindt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat opnieuw wijst op het in quarantaine plaatsen en laten controleren van aangekochte dieren alvorens ze toe te laten tot het koppel.

Sinds midden september 2023 werd op dertien bedrijven in Vlaanderen IBR-circulatie aangetoond, waarvan elf in de provincie West-Vlaanderen. De vermoedelijke bron van insleep is op vijf bedrijven handel en aankopen. Op vier à vijf bedrijven is er mogelijk sprake van verspreiding door erfbetreders. Op drie bedrijven is de oorzaak onbekend.

Controle door FAVV

Sinds januari 2024 controleren de Lokale Controle-eenheden van het FAVV de naleving van de voorwaarden voor het in quarantaine plaatsen van runderen alvorens ze worden toegevoegd aan een koppel. ‘Het doel is niet enkel om te garanderen dat de dieren worden getest alvorens ze worden toegevoegd aan het koppel, maar ook om de maatregelen die moeten worden genomen in het geval van ongunstige analyseresultaten te kunnen beperken tot de geïsoleerde dieren’, aldus het FAVV.

Deel dit bericht: