In de praktijk

RE-gehalte in melkveerantsoen hoger in 2023

Het CBS verwacht dat het RE-gehalte van het melkveevoerrantsoen in 2023 hoger uit zal komen dan in 2022. Ook bij de deelnemers aan de voerpilot Koe en Eiwit is een stijging te zien in het RE-gehalte, maar alsnog blijft hun gemiddelde RE-gehalte onder de 160 RE/kg ds. Dat meldt het ministerie van LNV.

Het gemiddelde RE-gehalte in het melkveerantsoen was in 2022 161 g/kg droge stof. Daarmee werd het streefdoel van de melkveesector en het ministerie van LNV van maximaal 160 g/kg droge stof in 2025 al bijna gehaald. Maar in het tweede en derde kwartaal van 2023 kwam het gemiddelde RE-gehalte uit op 165 g/kg droge stof en in het vierde kwartaal op 164 g/kg droge stof. Voor het eerste kwartaal van 2023 waren onvoldoende gegevens beschikbaar om een indicatie te kunnen geven.

Later gemaaid

Het lagere RE-gehalte van het melkveevoerrantsoen in 2022 is mede het gevolg van het zeer lage RE-gehalte van de in 2021 aangelegde en in 2022 gevoerde graskuilen. Dat het RE-gehalte van deze graskuilen lager uitkwam dan normaal was een gevolg van de natte weersomstandigheden in het voorjaar van 2021, waardoor er later dan normaal gemaaid kon worden.

Ervaringen

Minister Adema van LNV blijft de sectorpartijen in de melkveesector en hun toeleveranciers oproepen de focus te houden op het streefdoel van 160 gram RE/kg droge stof in 2025 en daarbij gebruik te maken van de ervaringen die nu al zijn opgedaan in Koe en Eiwit.