Bedrijfsnieuws | Mensen

Harold Bok benoemd tot hoogleraar Educational Scholarship in Veterinary Medicine

Harold Bok is per 1 januari 2024 benoemd tot hoogleraar Educational Scholarship in Veterinary Medicine aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. De leerstoel slaat een brug tussen onderwijstheorie en actuele vraagstukken vanuit de onderwijspraktijk. Bok is ook vice-decaan Onderwijs bij de faculteit.

“Ik zie deze benoeming als een belangrijke erkenning van het belang om op een wetenschappelijke manier naar het diergeneeskundig onderwijs te kijken”, vertelt Bok op de website van de Universiteit Utrecht. “Welke onderwijsmethode werkt voor wie en onder welke omstandigheden, en waarom werkt het dan wel of niet? Dit zijn belangrijke vragen die we onszelf moeten blijven stellen. Ik vind het daarbij essentieel dat dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere disciplines en betrokken partijen zowel binnen de faculteit als daarbuiten.”

“Alleen door interdisciplinaire samenwerking gaat het ons lukken om verder te komen met de uitdagingen waar we in het onderwijs voor staan en de brug te slaan tussen onderwijstheorie en praktijk. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over selectiemethodieken, de herziening van curricula van de beide diergeneeskunde-opleidingen of de implementatie van de bacheloropleiding Zorg, Gezondheid en Samenleving.”

Foto: Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht