Diergeneesmiddelen | In de praktijk

Dactari zegt 250.000 euro toe aan garantiefonds blauwtongvaccins

Dactari Dierenartsencoöperatie heeft 250.000 euro toegezegd aan het garantiefonds voor vaccinaties tegen blauwtong serotype 3. Het garantiefonds is een gezamenlijk initiatief van Ketenorganisatie Schapenhouderij Nederland (KOS) en de Nederlandse Schapen- en geitenfokkers Organisatie (NSFO).

Diverse farmaceutische bedrijven zijn bezig met de ontwikkeling van een vaccin tegen blauwtong serotype 3. “Het is van belang dat het vaccin na beschikbaarheid als eerste wordt uitgeleverd aan Nederlandse dierhouders”, aldus KOS en NSFO. “Met een garantiestelling worden meer productielijnen opengesteld zodat sneller voldoende doseringen gemaakt worden. De Nederlandse overheid geeft geen garanties af richting farmaceuten. De sector moet dit zelf organiseren. Daarom hebben KOS en NSFO een garantiefonds opgericht. Individuele dierhouders en andere betrokkenen kunnen op www.blauwtongvaccin.nl  hun toezegging doen om het garantiefonds te steunen.”

‘Herhaling moet worden voorkomen’

Dactari is een Nederlandse coöperatie van zo’n 1.400 praktiserende dierenartsen. Deze dierenartsen zagen van dichtbij de impact van blauwtong op het welzijn van de dieren en dierhouders. Met vaccinatie kunnen nieuwe problemen worden voorkomen. “De problemen in de diverse dierenartsenpraktijken door blauwtong waren het afgelopen seizoen dermate duidelijk en veelvoorkomend dat een herhaling in het komende seizoen zeker voorkomen moet worden. Dactari zegt daarom 250.000 euro toe aan het garantiefonds”, aldus Dactari-voorzitter Hans Smit. Volgens KOS en NSFO geeft Dactari hiermee bovendien een duidelijk signaal af richting farmaceuten: in Nederland is een groot en breed draagvlak voor een vaccinatiecampagne tegen blauwtong.