Rundvee | Schaap-Geit

Nog geen indicatie voor nieuw blauwtongseizoen

De runder, schapen- en geitensector zijn erg alert op klinische verschijnselen van blauwtong. Regelmatig ontvangt Wageningen Bioveterinary Research monsters voor analyse op aanwezigheid van blauwtong.

De aanwezigheid van blauwtong wordt aangetoond met behulp van een PCR-analyse. Dit onderzoek detecteert genetisch materiaal van het blauwtongvirus. Bij de monsters die de afgelopen maanden werden onderzocht, werd wel regelmatig een positieve PCR-analyse gevonden, maar die positieve uitslagen zijn tot nu toe geen aanleiding om te concluderen dat het nieuwe blauwtongseizoen is begonnen.