Dierenwelzijn | Wet- en regelgeving

NVWA sluit locaties van Zuid-Hollandse stichting waar dieren worden gehouden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft alle locaties waar een Zuid-Hollandse stichting dieren houdt gesloten. De houder heeft twee weken de tijd gekregen om de dieren te verkopen. Als deze zich niet houdt aan de maatregel neemt de NVWA de dieren op kosten van de stichting in bewaring. Daarnaast kan de NVWA een maximale boete opleggen van 5000,- euro per overtreding, of kan er een proces-verbaal worden opgemaakt. Er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek tegen de houder.

De betreffende stichting houdt o.a. varkens, schapen en runderen op verschillende locaties. Gezien de historie is er geen vertrouwen meer dat de houder de dieren de juiste verzorging biedt. Sinds 1 januari 2024 is de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing aangepast, waardoor de NVWA een bedrijf nu kan sluiten op grond van dierenwelzijn.

Geen verbetering
Sinds 2019 hebben inspecteurs van de NVWA inspecties uitgevoerd, waaruit bleek dat het welzijn van de dieren niet in orde was. Zo was er geen toegang tot schoon drinkwater en lag het voedsel in de uitwerpselen van de dieren. Ook werden er veel magere en kreupele dieren gezien en hadden veel dieren niet de beschikking over een schone en veilige ligplaats.

De NVWA heeft bij deze stichting de afgelopen jaren zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk opgetreden. Zo zijn er dwangsommen geëind en zijn er meerdere keren dieren in bewaring genomen. Dit heeft niet geleid tot het gewenste effect.

Oplossing
De NVWA wil dat er een einde komt aan de situatie voor de dieren. Daarom worden de locaties voor de komende 3 maanden gesloten. De houder moet deze periode gebruiken om de problemen structureel op te lossen. Daarnaast moeten maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat er in de toekomst welzijnsovertredingen worden geconstateerd.

Na drie maanden zal de NVWA de situatie op de locaties opnieuw beoordelen. Dan moet blijken of de houder de situatie dusdanig heeft verbeterd dat het welzijn van dieren op deze locaties niet meer in gevaar is. Eerder mag de houder geen dieren op die locaties plaatsen. Wanneer de situatie onvoldoende is verbeterd kan de NVWA de termijn van de sluiting verlengen.