Rundvee | Schaap-Geit

Nederlandse dierenartsen negeren ministerie en bestellen Duits autovaccin

Een aantal Nederlandse dierenartsen heeft, ondanks een negatieve beoordeling van het ministerie van LNV, het Duitse autovaccin tegen blauwtong besteld. De dierenartsen lopen kans op een rechtszaak als ze daadwerkelijk overgaan tot vaccineren.

Het Nederlandse ministerie van Landbouw heeft nadrukkelijk geen toestemming gegeven voor het Duitse autovaccin: “Autovaccins worden alleen uitzonderlijk gebruikt en zijn voor bedrijfsgebonden dierziekten waarvoor geen reguliere vaccins zijn. Ze zijn zeker niet bedoeld voor grootschalige vaccinatie.” Het Duitse autovaccin is bovendien niet getest waardoor er over de veiligheid en effectiviteit onvoldoende bekend is.

De dierenartsen vinden dat zij zich aan de Europese regels houden aangezien ze in eerste instantie vaccineren op bedrijven waar blauwtong heeft gespeeld. Een woordvoerder van het landbouwministerie reageert met: “We begrijpen dat houders van dieren graag zo snel mogelijk willen gaan vaccineren. Echter is het niet toegestaan het Duitse autovaccin in Nederland te gebruiken. Als de NVWA dit constateert zal er worden gehandhaafd. We hebben goede hoop dat er op korte termijn een veilig en werkzaam vaccin beschikbaar is.”

De KNMvD heeft begrip voor de stap van de dierenartsen maar geeft aan dat dit zonder toestemming van het ministerie is en dus geheel voor eigen risico. Joost van Herten, senior beleidsadviseur: “Of vaccineren in Nederland wettelijk is toegestaan volgens de nieuwe Europese diergeneesmiddelenregelgeving kunnen wij zo niet te zeggen, dat moeten juristen uitzoeken mocht het zo ver komen.”