Pluimvee | Vogelgriep

Afname sterfte onder wilde vogels door HPAI

In tegenstelling tot voorgaande jaren was in het eerste kwartaal van 2024 geen sprake van verhoogde of massale vogelsterfte onder wilde vogels als gevolg van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI). Hoewel er signalen waren die erop wezen dat HPAI nog steeds circuleerde onder wilde vogels, was daar in het veld weinig van te merken.

In totaal werden er, via de invoerportalen van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) en Sovon Vogelonderzoek, 555 dode watervogels gemeld, tegenover 1.489 in dezelfde periode in 2023 en 2.855 in 2022. Van januari tot en met maart 2024 zijn 114 dode vogels opgehaald voor vogelgrieponderzoek bij het Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Daarvan waren er 11 positief op HPAI H5N1. De rest was negatief (91 vogels) of is nog in onderzoek (12). De positieve gevallen hadden betrekking op Brandgans (5 van de 10 vogels), Grauwe Gans (2 van 11), Wilde Eend (1 van 8), Grote Canadese Gans (1 van 1), Kolgans (1 van 1) en Zwarte Kraai (1 van 1). Opvallend is verder dat geen van de 18 Knobbelzwanen, 9 Kokmeeuwen en 6 Buizerds positief testte. Deze soorten werden in eerdere jaren zwaar getroffen door vogelgriep.

Een volledig overzicht van de testresultaten is te vinden op de website van het DWHC: Klik hier